Använd denna Hjälpguide när du har problem eller frågor om hur man använder shotgun-mikrofonen.