Ak máte problémy alebo otázky o používaní súpravy adaptéra XLR, použite Príručka.