Mărci comerciale

  • Marca grafică Bluetooth® şi siglele sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfăşoară sub licenţă.

  • „Multi Interface Shoe” este marcă comercială a Sony Corporation.

  • Qualcomm aptX este un produs Qualcomm Technologies, Inc. și/sau al filialelor acesteia.

    Qualcomm este o marcă comercială a Qualcomm Incorporated, înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

    aptX este o marcă comercială a Qualcomm Technologies International, Ltd., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.