Запис за допомогою зовнішнього мікрофона

Для запису підключіть зовнішній мікрофон (не додається) до мікрофона.

  1. Переконайтесь, що мікрофон вимкнено, а потім під’єднайте зовнішній мікрофон до вхідного гнізда зовнішнього мікрофона на мікрофоні.

    Внутрішній мікрофон буде автоматично вимкнено і буде записуватися звук, який приймається зовнішнім мікрофоном.

    Зовнішній мікрофон

Примітка

  • Якщо до мікрофона прикріплено вітрозахисний екран, зніміть його з мікрофона.

  • Використовуйте зовнішній мікрофон, сумісний з функцією подачі живлення через штекер. Живлення зовнішнього мікрофона здійснюється за допомогою мікрофона.