หากซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องท่านเป็น Ver.2.00 หรือใหม่กว่า ให้ใช้ Creators’ App บนสมาร์ทโฟนของท่าน ไม่สามารถใช้งาน Imaging Edge Mobile ได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Creators’ App โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้

https://www.sony.net/ca/

หน้าที่แนะนำในคู่มือช่วยเหลือ


ข้อมูลสนับสนุน