Μοντέλο: YY2968

Οδηγός γρήγορης έναρξης


Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.sony.net/elesupport/

Έναρξη χρήσης

Σχετικές πληροφορίες

Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο

Φόρτιση των ακουστικών