Bruk denne håndboken hvis du får problemer eller har spørsmål.

Oppdater programvaren til headsettet og "Sony | Headphones Connect"-appen til siste versjon. For mer informasjon kan du se følgende:

https://www.sony.net/elesupport/