Odolnosť voči vode a prachu prehrávača

Kvapaliny, na ktoré sa vzťahujú technické údaje o odolnosti voči vode

Nižšie sa uvádzajú druhy kvapalín, na ktoré sa vzťahujú technické údaje prehrávača týkajúce sa odolnosti voči vode.

Použiteľné:
sladká voda, voda z vodovodu, pot, voda v bazénoch, slaná voda

Nepoužiteľné:
kvapaliny iné ako uvedené vyššie (príklady: mydlová voda, saponátová voda, voda s prípravkami na kúpanie, šampón, voda z termálnych prameňov, atď.)

Údaje o odolnosti prehrávača voči vode sú založené na našich meraniach za podmienok uvedených v tejto časti.Upozorňujeme, že na nesprávnu činnosť zapríčinenú prienikom vody v dôsledku nesprávneho používania zo strany zákazníka sa nevzťahuje obmedzená záruka.

Odolnosť voči vode a prachu prehrávača

Špecifikácie odolnosti voči vode (*1) tohto prehrávača sú ekvivalentné IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“ IPX5/8(*2) a špecifikácie odolnosti voči prachu tohto prehrávača sú ekvivalentné IEC 60529 „Stupne ochrany proti tuhým cudzím predmetom“ IP6X(*3). Ak použijete prehrávač v bazéne, počas jeho nosenia neprekračujte hĺbku 2 m .
Pred použitím si nezabudnite prečítať všetky technické údaje o odolnosti voči vode/prachu tak, aby ste im porozumeli.

(*1) Časti so slúchadlami nie sú úplne vodotesné.

(*2) IPX5 (Stupne ochrany proti striekajúcej vode): Prehrávač sa s pripojenými podložkami slúchadiel na plávanie skúšal za nasledujúcich skúšobných podmienok, pričom si zachoval svoju schopnosť prevádzky: Keď sa vystavil priamemu pôsobeniu prúdov vody z akéhokoľvek smeru, s prietokom vody približne 12,5 l/min privádzanej dlhšie ako 3 minúty zo vzdialenosti približne 3 m, s použitím dýzy s vnútorným priemerom 6,3 mm. To sa však nevzťahuje na časti so slúchadlami.
IPX8 (Stupne ochrany proti nepretržitému ponoreniu do vody): Prehrávač sa s pripojenými podložkami slúchadiel na plávanie skúšal pri ponorení do vody do hĺbky 2 m na 30 minút, pričom si zachoval svoju schopnosť prevádzky.

(*3) IP6X (Stupne ochrany proti prachu): Prehrávač sa s pripojenými podložkami slúchadiel na plávanie skúšal a aj naďalej odoláva prachu po pohybe 8 hodín v skúšobnom zariadení, ktoré obsahuje prachové častice s priemerom maximálne 75 μm.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.

Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.