Använd den här manualen om du stöter på några problem eller har några frågor.


I denna bruksanvisning används WI-C310 i illustrationssyfte om inte annat anges.

Bilden ovan är på WI-C310.