Digitalni fotoaparatDSC-H400

Korišćenje

Pre korišćenja

Nazivi delova

Lista ikona koje se prikazuju na ekranu

Korišćenje trake

Korišćenje unutrašnje memorije

Potvrđivanje podešavanja za upravljanje fotoaparatom

Potvrđivanje podešavanja za upravljanje fotoaparatom

Snimanje

Snimanje slika

Izbor režima snimanja na osnovu objekta

Korisne funkcije za snimanje

Zum

DISP (Postavka prikaza)

Korišćenje blica

Izbor veličine slike

Prilagođavanje fokusa

Napredno snimanje

Pregledanje

Pregledanje fotografija

Brisanje slika

Pregledanje filmova

Pregledanje panoramskih slika

Štampanje fotografija

Korisne funkcije za pregledanje

Pregledanje slika na TV-u

Menjanje postavki

Meni za podešavanja

Korišćenje sa računarom

Preporučeno računarsko okruženje

Korišćenje softvera

Povezivanje fotoaparata sa računarom

Mere opreza / O ovom fotoaparatu

Mere opreza

O čišćenju

Broj fotografija i vreme za snimanje filmova

Korišćenje fotoaparata širom sveta

O ovom fotoaparatu

Zaštićeni znakovi