Digitalni fotoaparatDSC-H400

Situacije u kojima ovaj fotoaparat ima poteškoća pri radu