Цифров фотоапаратDSC-QX10/QX100

Как се използва

Относно този фотоапарат

Имена на компонентите

Преди употреба

Зареждане на комплекта батерии

Електрозахранване

Поставяне на карта с памет

Инсталиране на „PlayMemories Mobile“

Свързване на фотоапарата и смартфона чрез Wi-Fi

Прикрепяне на фотоапарата към смартфон

Снимане

Основен метод на снимане

Настройки за снимане

Прехвърляне на изображения, заснети с фотоапарата

Прехвърляне на изображения към смартфона

Прехвърляне на изображения на компютър чрез USB връзка

Инициализиране/Форматиране

Инициализиране на настройките

Форматиране на карта с памет

Информация, която се показва на екрана

Панел на дисплея на фотоапарата

Екран на смартфона

Предпазни мерки/Относно този фотоапарат

Предпазни мерки

Относно почистването

Брой снимки

Време за запис на клипове

Живот на батерията, който може да бъде използван

Спецификации

Информация

Търговски марки

Лиценз