Цифров фотоапаратDSC-QX10/QX100

Използвайте това помощно ръководство, когато имате въпроси относно използването на фотоапарата.

За повече информация относно „PlayMemories Mobile“ вижте следния уебсайт

http://www.sony.net/pmm/