Цифров фотоапаратDSC-W800

Използване на бутона за управление

Функциите по-долу са разположени на горната/долната/дясната/лявата страна на бутона за управление: (Възпроизвеждане), (Изтриване), (Таймер самозасн.) и (Светкавица).

Натиснете бутона за управление в посока към всяка икона, за да влезете в екрана за настройка на всяка функция.

Преместване на рамката за избор по екрана на MENU и др.

Натиснете горната/долната/дясна/лява страна на бутона за управление, за да преместите рамката за избор:

Избор на изображение за възпроизвеждане

За да възпроизведете следващото/предишно изображение, натиснете дясната или лявата страна на бутона за управление.