Цифров фотоапаратDSC-W800

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми

Ако имате проблеми

Отстраняване на неизправности

Батерия и захранване

Снимане на неподвижни изображения/видеоклипове

Преглед на изображения

Компютри

Карта с памет

Вътрешна памет

Отпечатване

Други

Предупредителни индикатори и съобщения

Предупредителни индикатори и съобщения

Ситуации, с които фотоапаратът не може да се справи

Ситуации, с които фотоапаратът не може да се справи