Цифров фотоапаратDSC-W800

Как се използва

Преди употреба

Имена на компонентите

Списък с икони, показвани на екрана

Използване на лентата за носене

Използване на вътрешната памет

Потвърждаване на начина на работа

Потвърждаване на начина на работа

Снимане

Снимане на изображения

Избор на режим на снимане според обекта

Полезни функции за снимане

Мащабиране

Използване на светкавицата

Избор на размер на изображението

Настройване на фокуса

Разширено снимане

Преглед

Преглеждане на неподвижни изображения

Изтриване на изображения

Преглеждане на видеоклипове

Преглеждане на панорамни изображения

Отпечатване на неподвижни изображения

Полезни функции за преглеждане

Преглеждане на изображения на телевизор

Промяна на настройки

Меню за настройки

Използване с компютъра

Препоръчителна компютърна среда

Използване на софтуера

Свързване на фотоапарата към компютър

Предпазни мерки/Относно този фотоапарат

Предпазни мерки

При почистване

Брой неподвижни изображения и време за запис на видеоклипове

Използване на фотоапарата в чужбина

Относно този фотоапарат

Търговски марки