Цифров фотоапаратDSC-W800

Използване на елементи от MENU (Снимане)

От бутона MENU можете лесно да избирате различни функции за снимане.

  1. Натиснете бутона ON/OFF (Захранване) и настройте фотоапарата на режим на снимане.
  2. Натиснете бутона MENU, за да се покаже екранът на менюто.

  3. Изберете желания елемент от менюто посредством /// на бутона за управление.

  4. Натиснете на бутона за управление.