Цифров фотоапаратDSC-W800

Използване на елементи от MENU (Преглеждане)

От бутона MENU можете лесно да избирате различни функции за преглеждане.

  1. Натиснете бутон (Възпроизвеждане) на бутона за управление, за да превключите към режима на възпроизвеждане.
  2. Натиснете бутона MENU, за да се покаже екранът на менюто.

  3. Изберете желания елемент от менюто посредством /// на бутона за управление.

  4. Натиснете на бутона за управление.