Цифров фотоапаратDSC-W800

Промяна на настройките на фотоапарата

Можете да променяте настройките на екрана [Настройки].

  1. Натиснете бутона MENU, за да се покаже екранът на менюто.

  2. Изберете (Настройки) чрез / на бутона за управление, след което натиснете , за да се покаже екранът с настройки.

  3. Изберете желаната категория, използвайки ///, след което натиснете , за да се покаже екранът с настройки.

  4. Изберете желаната настройка, след което натиснете .

Забележка

  • [Настройки за Снимане] се показва само когато настройките са били въведени от режим на снимане.
  • [Инструмент за Карта Памет] се показва само когато във фотоапарата е поставена карта с памет, а [Инструмент за Вътр. Памет] се показва само когато във фотоапарата не е поставена карта с памет.