Цифров фотоапаратDSC-W800

Автоматична програма

Можете да снимате с автоматично настроена експонация (скоростта на затвора и стойността на отвора на диафрагмата). Можете също да избирате различни настройки чрез менюто.

  1. MENU - (Режим на снимане) - (Сцена на снимане на неподвижно изображение) - (Автоматична програма) - на бутона за управление
  2. Снимайте със спусъка.