Цифров фотоапаратDSC-W800

Светкавица

Когато снимате при слаба осветеност или при условия на контражур, можете да усилите яркостта на обекта, като използвате светкавица.

Освен това светкавицата помага за намаляване на трептенето на фотоапарата.

  1. Натиснете (Светкавица) на бутона за управление.
  2. Изберете желания режим с бутона за управление.

(Разширена светкавица):

Свети на по-далечно разстояние, като увеличава стойността на горната граница на ISO чувствителността.

(Авт.)(Настройка по подразбиране):

Светкавицата се задейства автоматично на тъмни места или когато има задно осветление.

(Вкл.):

Светкавицата се задейства винаги.

(Бавна синхронизация):

Светкавицата се задейства винаги.

Скоростта на затвора е бавна на тъмно място, за да се заснеме ясно фонът, който е изключен от светлината на светкавицата.

(Изкл.):

Светкавицата не се задейства.

При поява на „бели кръгли петна“ на изображения, заснети със светкавицата

Причина за тези петна са частици (прах, цветен прашец и т.н.), които се носят в близост до обектива. Когато са подчертани от светкавицата на фотоапарата, те се показват като бели кръгли петна.

Как могат да бъдат намалени „белите кръгли петна“?

  • Осветете стаята и снимайте обекта без светкавица.
  • Ако изберете режим (Висока чувствителност) в избора на сцена, [Светкавица] се настройва автоматично на [Изкл.].

Забележка

  • Докато се зарежда светкавицата, се показва .
  • Не можете да използвате светкавица по време на серийно снимане.
  • (Разширена светкавица) може да бъде избрана само в режим [Интелигентен авт. режим]. Когато е избрана (Разширена светкавица), максималният размер на [Разм. Неп. Изобр] е [5M]. Ако настройката на [Разм. Неп. Изобр] е по-голяма от [5M], [Разм. Неп. Изобр] се настройва автоматично на [5M].
  • Когато по време на снимане със светкавица мащабирането е зададено на W, сянката от обектива може да се появи на екрана, в зависимост от условията на снимане. В такъв случай задайте мащабирането на T и снимайте отново със светкавица.