Цифров фотоапаратDSC-W800

Фокус

Можете да променяте начина на фокусиране. Използвайте менюто, когато е трудно да фокусирате правилно в режим на автоматично фокусиране.

AF означава „Автоматичен фокус“, функция за автоматично регулиране на фокуса.

Избраната рамка на търсача на диапазона на AF се показва на екрана.

  1. MENU - (Фокус) - желан режим

(Мулти AF)(Настройка по подразбиране):

Фокусира автоматично върху обект във всички диапазони на рамката на търсача. Когато натиснете спусъка наполовина в режим на снимане на неподвижни изображения, около зоната, която е на фокус, се показва зелена рамка.

  • Когато е активна функцията за разпознаване на лица, AF работи с предимство върху лица.

(Централен AF):

Фокусира автоматично върху обект в центъра на рамката на търсача. При използване заедно с функцията за заключване на AF, можете да композирате желаното изображение така, както искате.

Дръжте фотоапарата здраво, за да не разместите обекта и рамката на търсача на диапазона за AF.

Забележка

  • Когато използвате [Цифров зум] или [AF осветяващ лъч], рамката на търсача на диапазона на AF е деактивирана и се показва в пунктирана линия. В този случай фотоапаратът работи за фокусиране върху обектите в центъра на екрана.
  • Ако е активиран проследяващият фокус, фотоапаратът фокусира с предимство върху обекта, който трябва да се проследява.

Фокусиране върху обекти близо до края на екрана

Ако обектът е извън фокус, направете следното:

  1. Композирайте отново снимката, така че обектът да е в центъра на търсача на диапазона на AF (A) и натиснете наполовина бутона за затвора, за да фокусирате върху обекта (заключване на AF).
  2. Когато индикаторът за заключване на AE/AF (B) престане да мига и остане включен, върнете се към напълно композираната снимка и натиснете бутона за затвора докрай надолу.