Цифров фотоапаратDSC-W800

AF осветяващ лъч

Лъчът за подпомагане на AF предоставя запълващо осветяване за по-лесно фокусиране върху обект в тъмна среда.

Той излъчва червена светлина, позволяваща на фотоапарата да фокусира с лекота, когато спусъкът е натиснат до средата, докато фокусирането не се заключи.

В този момент се показва индикаторът.

 1. Настройте фотоапарата на режим на снимане.
 2. MENU - (Настройки) - (Настройки за Снимане) - [AF осветяващ лъч] - желаният режим - на бутона за управление

Авт.(Настройка по подразбиране):

Задава дали лъчът за подпомагане на AF да се използва автоматично в условия на снимане на тъмно.

Изкл.:

Не използва лъча за подпомагане на AF.

Забележка

 • Осъществява се фокусиране, докато лъчът за подпомагане на AF достига до обекта, независимо от това дали светлината не успява да достигне до центъра на обекта.
 • Не можете да използвате лъча за подпомагане на AF в следните ситуации:
  • в режим за видеоклипове;
  • в [Панорамно обхождане];
  • когато в избор на сцена е избран режим (Пейзаж), (Нощна сцена) или (Домашен любимец);
  • когато [Таймер самозасн.] е настроена на [Автопортрет на един човек] или [Автопортрет на 2-ма души].
 • Когато използвате лъча за подпомагане на AF, рамката на търсача на диапазона на AF се дезактивира и се показва нова рамка с пунктирана линия. AF действа приоритетно върху обекти, намиращи се в централната зона на рамката.
 • Лъчът за подпомагане на AF излъчва много ярка светлина. Въпреки че не е опасен за здравето, не гледайте в него от близко разстояние.