Цифров фотоапаратDSC-W800

Компенсация на Експозиция

Можете да регулирате експонацията ръчно на стъпки по 1/3 EV в обхват от –2,0 EV до +2,0 EV.

  1. MENU - (Компенсация на Експозиция) - желаната настройка за компенсиране на експонацията - на бутона за управление

Регулиране на експонацията за изображения с по-добър вид

A: Прекомерна експонация (прекалено много светлина)

B: Правилна експонация

C: Недостатъчна експонация (прекалено малко светлина)

  • Когато заснетото изображение е свръхекспонирано, регулирайте [Компенсация на Експозиция] към отрицателната страна.
  • Когато заснетото изображение е недостатъчно експонирано, регулирайте [Компенсация на Експозиция] към положителната страна.

Забележка

  • Ако снимате обект в условията на изключително голяма яркост или тъмнина, или когато използвате светкавица, регулирането на експонацията може да не даде задоволителен ефект.