Цифров фотоапаратDSC-W800

Режим на измерване

Избиране на режима на измерване, задаващ частта от обекта, която се измерва, за да се определи експонацията.

  1. MENU - (Режим на измерване) - желан режим

(Мулти)(Настройка по подразбиране):

Разделя на няколко области и измерва всяка от тях. Фотоапаратът определя добре балансирана експонация (множествено измерване).

(Център):

Измерва в центъра на изображението и определя експонацията въз основа на яркостта на обекта там (централно-претеглено измерване).

(Точково):

Подравнява кръстчето за точково измерване (A) върху обекта, за да измери една част от обекта (Точково измерване). Тази функция е полезна, когато обектът е в контражур или има силен контраст между обекта и фона.