Цифров фотоапаратDSC-W800

Таймер самозасн.

Можете да снимате с 10-секундно или 2-секундно закъснение със самоснимачката.

  1. Натиснете (Таймер самозасн.) на бутона за управление.
  2. Изберете желания режим с бутона за управление.

(Изкл.)(Настройка по подразбиране):

Не използва самоснимачката.

(10сек.):

Настройва самоснимачката за 10-секундно закъснение.

Когато натиснете бутона за затвора, лампата на самоснимачката започва да мига и се чува звуков сигнал, докато затворът не се задейства.

За отмяна натиснете отново.

(2сек.):

Настройва самоснимачката за 2-секундно закъснение.

(Автопортрет на един човек):

(Автопортрет на 2-ма души):

Настройва самоснимачката за таймер на самоснимачка.

Когато фотоапаратът разпознае посочения брой лица, прозвучава сигнал и затворът се задейства след 2 секунди.

Съвети за предотвратяване на размазването

Ако ръцете или тялото ви мръднат, докато държите фотоапарата и натискате бутона за затвора, се получава „трептене на фотоапарата“.

Трептенето на фотоапарата възниква често в условията на слаба светлина или ниска скорост на затвора, като например в режим (Нощен портрет) или (Нощна сцена).

За да намалите трептенето на фотоапарата, настройте самоснимачката за 2-секундно закъснение и опрете ръцете към страните си, след като натиснете бутона за затвора.

Автоматично снимане с таймер на самоснимачка

Насочете обектива към себе си, така че избраният брой лица да се отразяват в екрана. Затворът се задейства автоматично. Не местете фотоапарата след звуковия сигнал.