Цифров фотоапаратDSC-W800

DRO

Анализира сцената на снимане и автоматично коригира яркостта и контраста за подобряване на качеството на изображението.

DRO означава „Динамичен оптимизатор на обхвата“, което е функция, автоматично оптимизираща разликите между светлите и тъмните части на изображението.

  1. MENU - (Неподвижно изображение) - (Сцена на снимане на неподвижно изображение) - (Автоматична програма) - (DRO) - желан режим

(Изкл.):

Не регулира.

(Стандартен DRO)(Настройка по подразбиране):

Регулира автоматично яркостта и контраста на изображенията.

(DRO плюс):

Регулира автоматично и в силна степен яркостта и контраста на изображенията.

Забележка

  • В зависимост от условията на снимане може да не е възможно получаването на коригиращ ефект.
  • За стойност на ISO можете да задавате само [ISOAUTO] или стойности от [ISO 100] до [ISO 800], когато е зададен [DRO плюс].