Цифров фотоапаратDSC-W800

Баланс на бялото

Цветовите тонове се регулират според светлината в околната среда. Използвайте тази функция, ако цветът на изображението изглежда неестествен.

  1. MENU - (Баланс на бялото) - желан режим

(Авт.)(Настройка по подразбиране):

Автоматично регулира баланса на бялото, така че цветовете да изглеждат естествени.

(Дневна светлина):

Регулира за условия на открито в чудесен ден, вечерни изгледи, нощни сцени, неонови знаци, фойерверки и др.

(Облачно):

Регулира за облачно небе или в сенчесто място.

(Флуоресцентен баланс на бялото 1):

Регулира за бяло флуоресциращо осветление.

(Флуоресцентен баланс на бялото 2):

Регулира за естествено бяло флуоресциращо осветление.

(Флуоресцентен баланс на бялото 3):

Регулира за флуоресциращо осветление на дневна светлина.

(Лампа с нажежаема жичка):

Регулира за места под лампа с нажежаема жичка или с ярко осветление, например във фотостудио.

(Светкавица):

Регулира за светкавица.

Забележка

  • При снимане със светкавица в режим, различен от [Светкавица], [Баланс на бялото] е зададен на [Автоматично].
  • Когато [Светкавица] е зададен на [Вкл.] или [Бавна синхронизация], балансът на бялото може да бъде регулиран само на [Автоматично] или [Светкавица].