Цифров фотоапаратDSC-W800

Редуц. на черв. oчи

Когато се използва светкавицата, тя излъчва стробоскопични импулси два пъти или повече преди снимане, за да намали ефекта „червени очи“.

  1. Настройте фотоапарата на режим на снимане.
  2. MENU - (Настройки) - (Настройки за Снимане) - [Редуц. на черв. oчи] - желан режим -

Авт.(Настройка по подразбиране):

Когато е активирана функцията за разпознаване на лица, светкавицата автоматично излъчва стробоскопични импулси, за да намали ефекта „червени очи“.

Вкл.:

Светкавицата винаги излъчва стробоскопични импулси, за да се намали ефектът „червени очи“.

Изкл.:

Не се използва редуциране на ефекта „червени очи“.

Какво предизвиква ефекта „червени очи“?

При тъмна околна среда зениците се разширяват. Светлината от светкавицата се отразява от кръвоносните съдове в задната част на окото (ретината) (A), предизвиквайки ефекта „червени очи“.

Други начини за намаляване на този ефект

Изберете режим (Висока чувствителност) в избор на сцена. (Светкавицата се настройва на [Изкл.] автоматично.)

Забележка

  • За да избегнете размазването на изображенията, задръжте фотоапарата неподвижен, докато спусъкът се отпусне. Обикновено изминава една секунда до отпускането на спусъка, а освен това не забравяйте, че не трябва да позволявате на обекта да мърда през този период.

  • Редуцирането на ефекта „червени очи“ може не винаги да постигне желаното въздействие. Това зависи от индивидуалните разлики и условия, като разстоянието до обекта или дали той гледа настрани от предварителното стробиране.

  • Ако не използвате функцията за разпознаване на лица, функцията за намаляване на ефекта „червени очи“ не функционира, дори и когато изберете [Автоматично].

  • [Редуц. на черв. oчи] е с настройка [Изкл.] в следните ситуации.

    • Когато е избор на сцена е избран режим (Нощна сцена), (Висока чувствителност), (Блюда и храна) или (Домашен любимец).