Цифров фотоапаратDSC-W800

Вписване на Дата

Задава дали да се записва датата на снимане върху неподвижното изображение.

 1. Настройте фотоапарата на режим на снимане.
 2. MENU - (Настройки) - (Настройки за Снимане) - [Вписване на Дата] - желан режим -

Вкл.():

Записва датата, на която е направена снимката.

Когато е избрано [Вкл.], маркировката ще се показва на екрана по време на снимането. При някои режими на снимане обаче, при които върху изображенията не могат да се записват дати, маркировката ще изчезне.

Изкл.(Настройка по подразбиране):

Не записва датата, на която е направена снимката.

Забележка

 • Не можете да записвате датите в следните ситуации:
  • в режим за видеоклипове;
  • когато снимате панорамни изображения;
  • в режим на заснемане на серия от изображения;
  • в [Лесен режим].
 • Ако веднъж сте записали изображенията с датата, не можете по-късно да я изтриете от тях.
 • Датите ще се отпечатат два пъти, ако настроите фотоапарата да наслагва датите върху изображенията при отпечатването.
 • Записаният час на изображението не може да се насложи върху него.