Цифров фотоапаратDSC-W800

Решетка

С помощта на мрежата от линии можете лесно да поставите обекта в хоризонтално/вертикално положение.

  1. Настройте фотоапарата на режим на снимане.
  2. MENU - (Настройки) - (Настройки за Снимане) - [Решетка] - желан режим -

Вкл.:

Показва мрежата от линии. Линиите от мрежата не се записват.

Изкл.(Настройка по подразбиране):

Не показва мрежата от линии.