Цифров фотоапаратDSC-W800

Преглеждане на неподвижни изображения

Можете да възпроизвеждате неподвижни изображения.

  1. Настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.
  2. Изберете желаното изображение чрез бутона за управление.

Полезен съвет

Преглеждане на изображения, заснети с друг фотоапарат

Ако фотоапаратът открие изображения, които не са регистрирани във файла с базата данни за изображения на картата с памет, ще се покаже екран за регистрация със съобщението „Намерени са файлове, които не са разпознати импортирани файлове“. За да преглеждате нерегистрирани изображения, трябва да ги регистрирате, като изберете [OK].