Цифров фотоапаратDSC-W800

Мащабиране при възпроизвеждане

Можете да увеличавате възпроизвежданото изображение.

  1. Настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.
  2. Натиснете бутона T от бутона W/T (мащабиране) по време на възпроизвеждане на неподвижно изображение.
  3. Регулирайте местоположението му чрез / / / на бутона за управление.
    • Рамката в долната лява част на изображението показва коя част от цялото изображение се показва.

  4. Променете скалата за мащабиране чрез бутона W/T (мащабиране).
    • Натиснете бутона T, за да увеличите мащаба, и бутона W, за да намалите мащаба.