Цифров фотоапаратDSC-W800

Индекс на изображенията

Когато възпроизвеждате изображения, можете да показвате множество изображения едновременно.

  1. Настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.
  2. Натиснете бутона W, за да се покаже екранът за индекс на изображенията.

    Натиснете бутона отново, за да се покаже екран за индекс с повече изображения.

Показване на изображения от желаната папка

С помощта на бутона за управление изберете лентата от лявата страна, след това изберете желаната папка с /.