Цифров фотоапаратDSC-W800

Изтриване на изображения

Можете да избирате и изтривате нежеланите изображения. Можете също да изтривате изображения от бутона MENU.

  1. Настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.
  2. Натиснете (Изтриване) на бутона за управление - действайте в съответствие с екрана.

Всички изображения в тази папка:

Изтрива наведнъж всички изображения в избрания период от дати или папка.

Няколко изображения:

  1. След стъпка 2 изберете изображението, което искате да изтриете и натиснете .

    За да откажете избора, натиснете отново, за да откажете маркировката.

  2. MENU - [OK] -

Това изображение:

Изтрива изображението в режим на единично изображение.

Отказ:

Отменя изтриването.

Полезен съвет

При избора на изображения можете да превключвате между режим на индекс и единично изображение

Натиснете бутона Т от бутона W/T (мащабиране) в режим на индекс, за да се върнете към режима на единично изображение, натиснете бутона W в режим на единично изображение, за да се върнете към режима на индекс.

Забележка

  • В режима на лесно заснемане можете да изберете между [1 изобр.] и [Всички].
  • Когато използвате вътрешна памет, неподвижните изображения и видеоклиповете се показват в същата папка в режим на преглед по папки.