Цифров фотоапаратDSC-W800

Преглеждане на видеоклипове

Можете да възпроизвеждате записаните видеоклипове.

  1. Изберете желания видеоклип за възпроизвеждане с помощта на бутона за управление.
  2. Натиснете , за да възпроизведете.

Действие по време на възпроизвеждане на видеоклип

: Пауза/възпроизвеждане

: Бързо превъртане напред

: Бързо превъртане назад

Забележка

  • Може да не успеете да възпроизведете някои видеоклипове, заснети с други фотоапарати.
  • Можете да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане в MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Настр. ниво на звук].