Цифров фотоапаратDSC-W800

Възпроизвеждане на панорамни изображения

Можете да прегледате цяло панорамно изображение с автоматичното превъртане.

  1. Изберете желаното панорамно изображение чрез бутона за управление.
  2. Натиснете , за да възпроизведете.

    (A): Показва видимата част на цялото панорамно изображение

  • За да поставите възпроизвеждането в пауза, натиснете отново .
  • Превъртете с ///.
  • Върнете се към цялостния изглед чрез бутона W (Мащабиране).

Забележка

  • Панорамно изображение, записано с друг фотоапарат, може да се покаже с размер, различен от оригиналния, или да не се възпроизведе правилно с превъртане.