Цифров фотоапаратDSC-W800

Завъртане

Неподвижно изображение може да бъде завъртяно. Използвайте тази функция, за да покажете изображение в хоризонтална ориентация във вертикална ориентация.

  1. Настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.
  2. MENU - (Завъртане) - на бутона за управление
  3. Натиснете на бутона за управление

Забележка

  • Не можете да завъртате следните изображения:
    • видеоклипове;
    • защитени неподвижни изображения.
  • Може да не успеете да завъртите изображения, заснети с други фотоапарати.
  • При преглед на изображения на компютър е възможно в зависимост от софтуера информацията за завъртането им да не се отразява.