Цифров фотоапаратDSC-W800

Преглеждане на изображение на телевизор със стандартна разделителна способност (SD)

Можете да преглеждате изображения, записани на фотоапарата със стандартно качество на изображението, като го свържете с телевизор със стандартна разделителна способност (SD). Прегледайте също инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора.

  1. Изключете захранването на камерата и на телевизора.
  2. Свържете входа за USB / A/V OUT (A) и видео/аудио входните жакове на телевизора (B) посредством специалния A/V кабел VMC-15CSR1 (продаван отделно) (C).

  3. Включете телевизора и задайте входа.
  4. Натиснете бутон ON/OFF (Захранване), след което настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.

    Изображенията, заснети с фотоапарата, се показват на телевизора. Изберете желаното изображение с бутона за управление.

Забележка

  • Когато използвате фотоапарата в чужбина, може да се наложи да превключите на [Изх. видео сигнал].