Цифров фотоапаратDSC-W800

Яркост монитор

Избира нива на яркост на екрана от 1 до 5. Яркостта на екрана се увеличава с увеличаване на числото.

Когато използвате фотоапарата при силна външна светлина, изберете по-голямо число, за да виждате екрана по-добре.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Яркост монитор] - желан режим -

Забележка

  • Колкото е по-ярък екранът, толкова по-бързо се изтощава батерията.
  • Екранът потъмнява, ако не работите с фотоапарата при включено захранване.