Цифров фотоапаратDSC-W800

Настр. ниво на звук

Регулира силата на звука от ниво 1 до 5 за възпроизвеждане на видеоклипове.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Настр. ниво на звук] - желан режим -