Цифров фотоапаратDSC-W800

Звуков сигнал

Избира звука, който се произвежда, когато работите с фотоапарата.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Звуков сигнал] - желан режим -

Затвор:

Включва звука на затвора, когато натиснете спусъка.

Вкл.(Настройка по подразбиране):

Включва звуковия сигнал/звука на затвора, когато натиснете бутона за управление/спусъка.

Изкл.:

Изключва звуковия сигнал/звука на затвора.