Цифров фотоапаратDSC-W800

Настройване на дисплея

Задава режима на настройка на дисплея.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Настройване на дисплея] - желан режим -

(ВКЛ.)(Настройка по подразбиране):

Показва се информацията.

(Подробна информация):

Показва се информацията. Показват се и Exif данни за записаното изображение.

(ИЗКЛ.):

Показват се само изображенията.