Цифров фотоапаратDSC-W800

Пестене на батер.

Задаване на периода от време до потъмняването на екрана и автоматичното изключване на фотоапарата.

Ако не използвате фотоапарата за известен период от време, докато е включен и използвате батерията, екранът потъмнява и фотоапаратът по-късно се изключва автоматично, за да предпази батериите от изтощаване (функция за автоматично изключване).

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Пестене на батер.] - желан режим -

Макс.:

Когато е настроена на [Стандартна], спестява повече енергия на батерията. Ако фотоапаратът не се използва за известен период от време, захранването се изключва автоматично. В режим на снимане екранът автоматично потъмнява преди изключване на захранването.

Стандартен (Настройка по подразбиране):

Ако фотоапаратът не се използва за известен период от време, захранването се изключва автоматично. В режим на снимане екранът автоматично потъмнява преди изключване на захранването.

Когато фотоапаратът е настроен на [Максимално], минава повече време преди захранването да се изключи.

Изкл.:

Не използва функцията автоматично изключване на захранването.

Забележка

  • Фотоапаратът не се изключва автоматично в следните ситуации:
    • по време на възпроизвеждане на видеоклипове;
    • по време на връзка чрез Eye-Fi.