Цифров фотоапаратDSC-W800

Настр. USB Свързв.

Задава как да се извърши свързването чрез USB, когато фотоапаратът се свързва с компютър и др.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Настр. USB Свързв.] - желан режим -

Mass Storage(Настройка по подразбиране):

Установява връзка за масово съхранение между този фотоапарат, компютър или друго USB устройство.

PTP/MTP:

Когато свържете фотоапарата с компютър, се появява помощникът AutoPlay и неподвижните изображения в записващата папка се импортират в компютъра. (с Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X)

Забележка

  • Не можете да експортирате видеоклипове в компютър, когато [Настр. USB Свързв.] е настроена на [PTP/MTP]. За да експортирате видеоклипове в компютър, настройте [Настр. USB Свързв.] на [Mass Storage].