Цифров фотоапаратDSC-W800

LUN настройване

Задава режима на свързване чрез USB, когато фотоапаратът се свързва с компютър и др.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [LUN настройване] - желан режим -

Мулти(Настройка по подразбиране):

Показват се изображенията от картата с памет и от вътрешната памет. Изберете тази настройка, когато свързвате фотоапарата с компютър.

Единична:

Когато във фотоапарата е поставена карта с памет, показват се изображенията на нея, когато няма карта с памет, показват се изображенията от вътрешната памет. Избирайте тази настройка в случаите, когато не се показват изображенията нито от картата с памет, нито от вътрешната памет при свързване на фотоапарата с устройство, което не е компютър.