Цифров фотоапаратDSC-W800

Настройване на езика

Избира езика, който да бъде използван за елементите от менюто, предупрежденията и съобщенията.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Настройване на езика] - желан режим -