Цифров фотоапаратDSC-W800

Настройка на дата и час

Настройва повторно датата и часа.

  1. MENU - (Настройки) - (Настройки на часовника) - [Настр. дата и час] - желан режим -
  2. Задайте числовата стойност и желаната настройка с /// на бутона за управление.
  3. [OK] -

Формат на датата и часа

Можете да изберете формата за показване на датата и часа.

Лятно часово време:

Можете да изберете лятно часово време [Вкл.]/[Изкл.].

Дата и час:

Можете да настроите датата и часа.