Цифров фотоапаратDSC-W800

Настройване на зона

Настройва региона, в който използвате този фотоапарат.

  1. MENU - (Настройки) - (Настройки на часовника) - [Настр. на час. зона] - желан режим - [OK] -

Вкъщи(Настройка по подразбиране):

Използва фотоапарата във вашата зона. Когато текущо зададената зона се различава от тази, в която живеете, трябва да извършите настройване за зоната.

Местоназначение:

Използва фотоапарата със зададен час за мястото, където се намирате. Задайте зоната, в която се намирате.

Промяна на настройката за зона

Задаването на често посещавана дестинация ви позволява лесно да настройвате часа, когато я посещавате.

  1. Изберете частта от зоната за [Дестинация], след което натиснете .

  2. Натиснете / на бутона за управление, за да изберете желаната зона, след което изберете Summer Time чрез /.