Цифров фотоапаратDSC-W800

Форматиране

Форматиране на картата с памет.

Когато за първи път използвате карта с памет с този фотоапарат, е препоръчително да форматирате картата, използвайки фотоапарата, за да получите стабилна производителност от картата с памет, преди да започнете да снимате. Имайте предвид, че форматирането перманентно изтрива всички данни на картата с памет и те не могат да бъдат възстановени. Запишете ценните си данни на компютър.

  1. MENU - (Настройки) - (Инструмент за Карта Памет) или (Инструмент за Вътр. Памет) - [Форматиране] - [OK] -

Забележка

  • Имайте предвид, че форматирането безвъзвратно изтрива всички данни, включително и защитените изображения.